Kupiš jedan, dobiješ dva
Završena je nagradna igra Auto salon Kramar „Kupiš jedan, dobiješ dva“
Završena je nagradna igra Auto salon Kramar „Kupiš jedan, dobiješ dva“. Sretni dobitnik vozila Peugeot 208 je Edis Ibrišević iz Sarajeva. U nagradnoj igri sudjelovali su svi kupci koji su u periodu od 01.12.2015. do 31.03.2016. kupili vozilo u Auto salonu Kramar.


Andrija Zovko direktor Auto salona Kramar, odmah nakon javnog izvlačenja nazvao je sretnog dobitnika i čestitao mu na osvojenoj nagradi. Izvlačenje nagrade zainteresirala je mnogobrojne predstavnike medija koji su nazočili izvlačenju ove vrijedne nagrade.

"AS KRAMAR" d.o.o. iz Ljubuškog, Mostarska vrata bb, ID broj: 4272195510002 donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
Priređivač nagradne igre je "AS KRAMAR" d.o.o. iz Ljubuškog, Mostarska vrata b.b., PDV br: 272195510002.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja prodaje.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 01.12.2015. do 31.03.2016.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena u dnevnom tisku, TV-u i Internet portalima.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani i pravne osobe koje u razdoblju od 01.12.2015. do 31.03.2016. godine kupe vozilo kod priređivača neovisno o njegovoj vrijednosti.

Članak 5.

Fond nagrade sastoji se od vozila:
- Marke: PEUGEOT 208 1.4 HDI
- Godina proizvodnje: 2012.
- Snaga motora: 50 KW
- Boja: BIJELA
- Vrsta motora: DIZEL
- Vrijednost: 17.000,00 KM (sa plaćenim PDV-om do registracije)

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 6.

Javno izvlačenje nagrade održati će se u Ljubuškom dana 04.04.2016. godine.
Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija koja se sastoji od 3 (tri) člana koje imenuje direktor društva. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.
Svi zainteresirani sudionici mogu prisustovati javnom izvlačenju.

Članak 7.
Ime dobitnika biti će objavljeno u dnevnom tisku u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnik nagrade biti će pismeno obavješten o dobivenoj nagradi.
U slučaju da dobitnik nagrade bude pravna osoba (Leasing kuća) nagrada se isporučuje krajnjem korisniku.

Članak 8.
Dobitnik svoju nagradu može podići u sjedištu priređivača "AS KRAMAR" d.o.o. u Ljubuškom, Mostarska vrata bb u roku od 30 dana od objavljivanja rezultata u dnevnom tisku, uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 9.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 11.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 12.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Ljubuškom.

Pravila nagradne igre su odobrena od strane Federalnog ministarstva financija, Sarajevo, Rješenjem br.05-14-2-1004/15-A.P. od 20.11.2015.


Nagrada
Peugeot 208 1.4 HDI
Fond nagrade sastoji se od vozila

- PEUGEOT 208 1.4 HDI
- Godina proizvodnje: 2012.
- Snaga motora: 50 KW
- Boja: BIJELA
- Vrsta motora: DIZEL
- Vrijednost: 17.000,00 KM (sa plaćenim PDV-om do registracije)

Javno izvlačenje nagrade održati će se u Ljubuškom dana 04.04.2016. godine. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija koja se sastoji od 3 (tri) člana koje imenuje direktor društva. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustovati javnom izvlačenju.